Prostor závodu TransKras 2013

05.06.2013 22:33

Mapový prostor TransKras 2013

Přestože počasí připomíná spíše jiný měsíc než ukazuje kalendář, jsou práce na mapování a tvorbě tratí v plném proudu. Tratě jsou hotovy z 90% a čeká nás dlouhé dolaďování tak aby mapa byla na ideálních postupech pokud možno co nejpřesnější.

Letošní ročník jsme posunuli do jižní části CHKO Moravský kras a Drahanské vrchoviny, kde vedle samotného CHKO dominují dva velké přírodní parky a to Přírodní park Říčky a Přírodní park Rakovecké údolí. Na území se také nachází celkem 23 přírodních rezervací.

Jedná se o velký lesní komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště protékajících řek. Poklad je většinou rychle sjízdný a je zde spousta voleb zda využít rychlou zpevněnou lesní komunikaci nebo užší pomalejší, ale za to výrazně kratší lesní cestu.

1. etapa

bude ve znamení dlouhé trati a to s 6 hodinovým limitem. Prostor je poměrně rozsáhlý a velice členitý, tudíž je vyloučeno, že by některé dvojice byli schopni objet všechny kontroly. Mapa je zasazena do oblasti na jihovýchod a východ od centra závodu. Stavba trati si pak klade za cíl co nejvíce využít hluboká údolí řek a potoků a znesnadnit tak ideální postup. Odhadovaný počet ujetých kilometrů vítězné dvojice je okolo 110 km.

2. etapa

je krátká s 4 hodinovým limitem a odehraje se v bližším okolí centra a to zejména na jihu a z menší části na západě. Trať je zasazena do hlubokých lesů, kde se budou hodit jak dobré mapové schopnosti tak skvělá pilotáž. Během 4 hodinové etapy se budete pohybovat z 90% po nezpevněných lesních cestách. Přejezdů po silnicích bude minimum. Stavba trati si klade za cíl co nejvíce využít hustou síť lesních cest v této části a donutit závodníky lépe plánovat konkrétní postupy. Odhadovaný počet ujetých km vítězné dvojice je okolo 70 km.